Monitorem la salut i avaluem polítiques

L'Observatori monitora les desigualtats en salut a Barcelona i avalua els impactes en salut de les polítiques i intervencions que influeixen sobre el nostre entorn i condicions de vida.

Més informació

Estat de salut

Avaluacions

Context socioeconòmic

Avaluacions

Context físic

Avaluacions